Website Banner
 
 
 
 
    • เจ้าหน้าที่ประเมินราคา  
 
 จำนวน
 รูปแบบ
 รายละเอียดงาน
: 1 อัตรา
: งานประจำ

: ถอดแบบประมาณราคางานตกแต่งภายใน และ งานก่อสร้าง รวมถึงควบคุมต้นทุนการผลิตตามที่ประมาณการ
    ถอดราคาตามปริมาณวัสดุเพื่อเสนอราคา
  ทำ TRO
  การตรวจสอบคุณภาพของงานก่อนส่งมอบ
  การตรวจสำหน้างานกรณีรับงานเพิ่มเติมอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางเขน, สายไหย, ดอนเมือง, หลักสี่, คันนายาว, บางกะปิ, สะพานสูง, มีนบุรี, คลองสามวา)
 คุณสมบัติผู้สมัครงาน  : ระดับการศึกษา : ปวส.ถึง ปริญญาตรี
    ประสบการณ์ : 3 ถึง 5 ปี
  อายุ 26 ปีขึ้นไป
  อาศัยอยู่:กรุงเทพมหานคร (บางเขน,สายไหม)
 คุณสมบัติเพิ่มเติม : มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป ทางด้านประมานราคางานตกแต่งภายในและงานก่อสร้าง
    วุฒิการศึกษา ปสว-ปริญญาตรี หรือสาขาท่เกี่ยวข้อง
  มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีความกระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่
  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในโปรแกรม Autocad,MS-Excel,MS Project
  ขับรถยนต์ได้เดินทางต่างจังหวัดได้ รู้เส้นทางใน กทม. ดี
 เงินเดือน : 16,000-25,000 บาท
 สวัสดิการ
: ตรวจสุขภาพประจำปี
  ประกันชีวิตกลุ่ม
  เบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีไม่เข้ารพ.ประกันสังคม
  เบี้ยขยัน
  ค่าสื่อสาร (เฉพาะตำแหน่ง)
  ค่าพาหนะเดินทาง (เฉพาะหน่วยงาน)
  ประกันสังคม
  เบี้ยเลี้ยงเดินทาง (ตจว.ไม่ค้างคืน)
  งานเลี้ยงปีใหม่
  การพัฒนาด้านการอบรมจากหน่วยงานภายนอก
  พักร้อน
รางวัลอาวุโส
รางวัลพนักงานดีเด่น
เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ (บวช,แต่งงาน,น้ำท่วม,เสียชีวิต)
ชุดฟร์อมพนักงาน
สันทนาการด้านการกีฬา
เบี้ยเลี้ยงกันดาร (กรณีประจำไซน์งาน ตจว.)
ค่าที่พัก (กรณีไปประจำไซน์งาน ตจว.)
ข้าวเปล่าฟรี (เฉพาะสำนักงานใหญ่)
โบนัสประจำปี (ตามผลการประการ)
Commission, Incentive (สำหรับการตลาดและSale)
 
 
              
     
    • ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด (Sales & Marketing Manager)  
 
 จำนวน
 รูปแบบ
 รายละเอียดงาน
: 1 อัตรา
: งานประจำ

: วางแผนด้านการตลาด และ ส่งเสริมการขาย
    นำเสนอและดำเนินการจัด Event ตามสถานที่ต่างๆ
  กิจกรรม CSR ตามนโยบายของบริษัท
  นำเสนอและดำเนินการนโยบายความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)
  ดูแลภาพรวมกิจกรรมในด้านการตลาดเพื่อให้กิจกรรมต่างๆ สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
  จัดการเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิง
  ในการทำงานทั้งหมด
  รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางเขน, สายไหม)
 คุณสมบัติผู้สมัครงาน : ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท
    ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป
  อายุ 32 ปีขึ้นไป
 คุณสมบัติเพิ่มเติม : ป.ตรี สาขาบริหารธุกิจการตลาด หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
    บุคลิกดี มีความสามารถในการติดตามประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Photo Shop , illustrator ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 เงินเดือน : ไม่ระบุ
 สวัสดิการ : สวัสดิการตามกฏหมายกำหนดและนอกเหนือ
  สวัสดิการและผลประโยชน์ที่จะจ่ายเป็นตัวเงิน
 
  เบี้ยขยันสูงสุด 1,000 บาท
  ค่ารักษาพยาบาล
  ค่าโทรศัพท์
  ค่าพาหนะ,ค่าเดินทาง
  เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ (งานบวช, งานมงคลสมรส, งานมรณกรรม (รวมถึงครอบครัวพนักงาน), เหตุภัยพิบัติ)
  เบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าเดินทาง (กรณีเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด)
  เบี้ยเลี้ยงกันดาร/ค่าเช่าอพาร์ทเม้นท์ (กรณีประจำไซน์งานต่างจังหวัด)
  รางวัลอายุการทำงาน 3ปี,5ปี,10ปี
  Commission , Incentive (เฉพาะฝ่ายการตลาด)
  โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 
: สวัสดิการและผลประโยช์อื่นๆ
  ตรวจสุขภาพประจำปี
  ประกันชีวิตกลุ่ม (บูพา)
  ชุดยูนิฟร์อม
  ข้าวฟรี (เฉพาะสำนักงานใหญ่)
  การฝึกอบรมพัฒนาความรู้กับสถาบันชั้นนำทั้งภายในและภายนอกบริษัท
  สัมมนาเชิงท่องเที่ยวประจำปี
  งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
  สันทนาด้านการกีฬา
  วันหยุดพิเศษในวันเกิดพนักงานโดยได้รับค่าจ้าง เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสทำบุญในวันเกิดและฉลองกับครอบครัว
 
     
     
    • Interior Designer 2 ตำแหน่ง  
 
 จำนวน
 รูปแบบ
: 2 อัตรา
: งานประจำ
 คุณสมบัติผู้สมัครงาน : ปริญญาตรี สาขามัณฑณศิลป์ ออกแบบตกแต่งภายใน
    ใช้โปรแกรม 3D , Autocad ได้
  มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ เขียนแบบ 5ปี
  สามารถควบคุมงานได้
 วิธีการสมัคร
 
: สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
  จดหมายสมัครงาน
http://www.jobthai.com
 ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล
 
     
     
    • โฟร์แมนงานระบบ  
 
 จำนวน
 รูปแบบ
: 2 อัตรา
: งานประจำ
 คุณสมบัติผู้สมัครงาน : ปวส. สาขาไฟฟ้า , เครื่องกล
    ใช้โปรแกรม 3D,Autocad ได้
  มีประสบการณ์ 2-3 ปี
  หากมีประสบการณ์ด้ารการตกแต่งภายในจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 วิธีการสมัคร
 
: สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
  จดหมายสมัครงาน
http://www.jobthai.com
 ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล
 
     
     
    • ผู้ควบคุมงานตกแต่งภายใน (Interior Forman)  
 
 จำนวน
 รูปแบบ
: 2 อัตรา
: งานประจำ
 คุณสมบัติผู้สมัครงาน : ปวส. สาขาก่อสร้าง,สถาปัตย์,ตกแต่งภายใน,ครุภัณฑ์,ไฟฟ้า
    ใช้โปรแกรม 3D,Autocad ได้
  หากมีประสบการณ์ด้ารการตกแต่งภายในจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  สามารถใช้คอมพิเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
 วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
  จดหมายสมัครงาน
http://www.jobthai.com
 ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล
 
     
 
 
 
 
Project Interior Vision CO.,LTD.   บริษัท โปรเจค อินทีเรีย วิชั่น จำกัด 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105554015831
Location :  386/1 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 
Phone :  TEL.0-2915-5512,0-2915-5513 FAX.0-2915-5513
E-mail : info@projectinteriorvision.com, uthai18-piv@yahoo.co.th
© Copyright 2014 www.projectinteriorvision.com All Rights Reserved 
 
 
 
 
Current Pageid = 15